Rally Guide 2 med bilagor:

Rally Guide 2 med bilagor är nu publicerad på Resultatservice hemsida där de tävlande kan hämta dessa dokument, med hjälp av sina inloggningar.
Rally Guide 2 med bilagor är officiella handlingar och innehållet i dessa gäller under tävlingen. Om ändringar/kompletteringar i dokumenten skall detta ske med Bulletiner.

Rally Guide 2 with its Appendixes:

Rally Guide and its Appendixes is now published on the Webb site of Resultatservice and may be collected by the entrants by using their given code.

Rally Guide 2 and its Appendixes have regularity power and is to be used during the rally. If changes/amendments have to done notice will be given by Bulletins.

Bulletin 2 utfärdad/issued 2017-05-17 20.00

Anders Anderholm Tävlingssekreterare Secretary of the meeting