INFORMATION TILL TÄVLANDE 

Justerade starttider

SS Namn Första bil
1 Kuvehall 1 15:13
2 Kråkerum 1 15:56
3 Rosenholm 1 16:49
4 Kuvehall 2 18:17
5 Kråkerum 2 19:00
6 Rosenholm 2 19:53
7 Åskefälla 08:48
8 Vieboda 09:21
9 Jönsamåla 10:59
10 Hjorthyltan 11:42
12 Rosenholm 3 15:50
13 Rosenholm 4 17:18
*/hämtat från resultatservice.se

Bulletin 2

Rally Guide 2 med bilagor:

Rally Guide 2 med bilagor är nu publicerad på Resultatservice hemsida där de tävlande kan hämta dessa dokument, med hjälp av sina inloggningar.
Rally Guide 2 med bilagor är officiella handlingar och innehållet i dessa gäller under tävlingen. Om ändringar/kompletteringar i dokumenten skall detta ske med Bulletiner.

Rally Guide 2 with its Appendixes:

Rally Guide and its Appendixes is now published on the Webb site of Resultatservice and may be collected by the entrants by using their given code.

Rally Guide 2 and its Appendixes have regularity power and is to be used during the rally. If changes/amendments have to done notice will be given by Bulletins.

Bulletin 2 utfärdad/issued 2017-05-17 20.00

Anders Anderholm Tävlingssekreterare Secretary of the meeting

VÅRA SPONSORER