Tidsplan under tävlingsveckan
 Söndag 6 maj
18.00 Efteranmälan stänger www.resultatservice.com
 Torsdag 10 maj
12.00 – 16.00 Anmälan på Rally HQ IKEA Hotell, Älmhult
14.00 – 20.00 Servicedisken öppen, Rally HQ IKEA Hotell, Älmhult
14.00 Serviceplatsen öppnar P-plats IKEA Hotell, Älmhult
13.00 – 18.00 (frivillig) Rekognosering Enligt schema
 Fredag 11 maj
06.30 – 23.00 Servicedisken öppen, Rally HQ IKEA Hotell, Älmhult
06.30 – 08.00 Anmälan på Rally HQ IKEA Hotell, Älmhult
07.00 – 16.00 Rekognosering Enligt schema
07.30 – 11.00 Turbo besiktning Serviceplats IKEA Hotell, Älmhult
12.00 – 15.30 A-Besiktning Besikta, Älmhult
15.00 Uppställning av bilarna, senast 30 m. före starttiden Torget, Älmhult
17.00 Första bil startar på etapp 1 Torget, Älmhult
20.51 Första bil i Parc Fermé efter etapp 1 AP däckservice, Älmhult
22.30 Senaste tidpunkt för anmälan av omstart etapp 2 HQ Ikea Hotellet, Älmhult
23.00 Publicering av omstart lista etapp 2 HQ hemsidan
 Lördag 12 maj
06.30 Första bil startar etapp 2, Parc Fermé ut AP Däckservice, Älmhult
06.30 – 20.00 Servicedisken öppen, Rally HQ IKEA Hotell, Älmhult
17.45 Första bil över målrampen Torget, Älmhult
20.00 Resultatlistan anslås IKEA Hotell Älmhult
20.30 Prisutdelning IKEA Hotell, Älmhult
 Söndag 13 maj
10.00 Serviceplatsen stänger P-plats IKEA Hotell, Älmhult